Opšta pravila korišćenja

 1. „Selektor Popusta“– je specijalna promotivna aktivnost kompanije Gomex d.o.o., u kojoj učesnici imaju mogućnost da sami kreiraju personalizovane akcije (niža cena i/ili bonitetni poeni) koje će važiti u izabranim objektima, kontinuirano od sutrašnjeg dana do daljnjeg, bez vremenskog ograničenja.

 2. Učesnici u ovoj promotivnoj aktivnosti, mogu biti svi vlasnici validne kartice lojalnosti, „Kasice Brojalice“, i ovu mogućnost ostvaruju putem korisničkog web portala, www.kasicabrojalica.rs ili “Kasica Brojalica” mobilne aplikacije koja se može besplatno preuzeti na Play Store-u (android) ili App Store-u (iOS) .

 3. „Selektor Popusta“ traje kontinuirano bez vremenskog ograničenja . Nakon potvrde akcije, korisnik je u mogućnosti da izabrani artikal kupuje uz definisani benefit, počev od sutrašnjeg dana nakon potvrde akcije.

 4. Maksimalan broj artikala koje korisnik može da izabere u svoju akcije je 10 (deset). Jednom izabrani artikal, korisnik može zameniti za drugi artikal, i to maksimalno 10 puta u toku kalendarskog meseca.

 5. Ponuda artikala koji se mogu birati se može ažurirati periodično. U slučaju uklanjanja izabranog artikla iz ponuđenog asortimana, artikal će biti obrisan iz svih odabranih akcija kod svih korisnika. Svi potrošači kojima artikal bude uklonjen usled ovog razloga će biti o tome obavešteni putem push notifikacije/sms poruke i/ili Viber poruke i moći će da odaberu novi artikal bez iskorišćavanja dozvoljenih zamena.

 6. Akcija važi isključivo u izabranom Gomex objektu od strane korisnika. Korisnik može menjati željeni objekat maksimalno jednom tokom kalendarskog meseca. Prilikom promene objekta, biće obrisani svi prethodno izabrani artikli kroz “Selektor Popusta” i korisnik može birati nove artikle iz definisanog asortimana.

 7. Ukoliko je na izabranom artiklu iskazan popust u vidu procenta, izabrani popust će se primeniti na aktuelnu, redovnu cenu izabranog artikla u trenutku kupovine u izabranom objektu.

 8. Gomex d.o.o. može svojim internim odlukama ograničiti kupovinu izabranog artikla po korisniku i/ili u definisanom vremenskom periodu. Ova promotivna aktivnost je osmišljena isključivo za fizička lica u cilju optimalnijeg snabdevanja za redovne potrebe domaćinstva na sedmičnom nivou.

 9. Kada i pored validno sprovedenog procesa odabira artikala u akciju i uredno potvrđene akcije na kasicabrojalica.rs i mobilnoj aplikaciji, kupac ne ostvari izabrani popust i artikal plati po redovnoj ceni, Gomex d.o.o. se obavezuje da najkasnije u roku od 7 dana, projektovani, a nerealizovni popust korisniku nadoknadi putem „Keširića“ u odnosu 1 dinar = 1 Keširić

 10. U slučaju kada se izabrani artikal pored personalizovane akcije, nađe i na nekoj redovnoj i/ili vanrednoj nepersonalizovanoj akciji u organizaciji Gomex d.o.o., potrošač će artikal dobiti po, po njega, povoljnijim uslovima (niža cena)

 11. Za plaćanje artikala izabranih u „Selektor Popusta“ akciji, mogu se koristiti svi vidovi i vrste plaćanja, pa i „Keširići“. Jedino, u slučaju plaćanja celog ili dela računa putem „Keširića“, kupac neće dobiti nove Keširiće, dok može koristiti sve redovne i vanredne, personalizovane i nepersonalizovane popuste.

 12. Gomex d.o.o. ima pravo da u svakom trenutku obustavi promotivnu aktivnost „Selektor Popusta“, delimično ili potpuno promeni Opšta pravila korišćenja, uz obavezu da ovakvo obaveštenje istakne na vidnom mestu u svim maloprodajnim objektima, kao i na korisničkom portalu kasicabrojalica.rs

 13. Izborom artikala za dobijanje bonitetnih uslova i učestvovanjem u promotivnoj aktivnosti „Selektor Popusta“, korisnik je saglasan da se podaci o njegovom izboru mogu obrađivati od strane Gomex d.o.o. iz Zrenjanina, kao i dostavljati dobavljačima izabranih artikala, a sve u cilju daljih unapređenja ponude i kvaliteta usluge , bez ikakvog narušavanja integriteta i navođenja podataka o ličnosti potrošača odn. uz obavezu njihove pune zaštite, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik RS br 97/2008., 104/2009, 68/2012, 107/2012)

 14. Opšta pravila korišćenja stupaju na snagu 01.02.2018. i važiće do donošenja novih.
Kasica Brojalica Newsletter
Pratite novosti, promocije i specijalne akcije prijavom na naš Newsletter

Kontakt

Ime i prezime *
E-mail *
Telefon
Tekst poruke...
captcha
Unesite kod sa slike

One Stop Marketing

ONE STOP MARKETING d.o.o.
Žitni trg 13, 23000 Zrenjanin
 
GOMEXOne Stop Marketing
© One Stop Marketing 2014.-2018.
Sva prava zadržana.