Opšta pravila korišćenja

Preduzeće One stop marketing d.o.o. iz Zrenjanina (u daljem tekstu Izdavalac) je izdavalac Kasice Brojalice (u daljem tekstu Kartice), i provajder programa lojalnosti za potrebe Gomex d.o.o. iz Zrenjanina i eksternih partnera u mreži sa kojima Izdavalac zaključuje posebne Ugovore o prihvatanju Kasice Brojalice. Izdavalac je vlasnik Kartice i on zadržava pravo da u svakom trenutku, povuče Karticu iz upotrebe, kao i da delimično ili u potpunosti promeni Opšta pravila korišćenja uz obavezu da ovakvo obaveštenje istakne u pisanom obliku u svim maloprodajnim objektima Gomexa, kao i na web sajtu: www.kasicabrojalica.rs.

 

Karticu može dobiti svako punoletno fizičko lice sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije koje popuni pristupnicu sa svim neophodnim podacima. Karticu može koristiti samo registrovani korisnik čije se ime i prezime, kao i potpis nalazi na Kartici. Izdavalac kartice Gomex d.o.o. i partneri u programu lojalnosti, zadržavaju pravo da u svakom trenutku provere identitet donosioca Kartice.

 

Kartica omogućava popuste i skupljanje bonitetnih poena, kako u svim maloprodajnim objektima Gomex d.o.o. iz Zrenjanina, tako i u mreži eksternih partnera , akceptanata Kartice, dok je iskorišćenje prikupljenih bonitetnih poena moguće samo u maloprodajnim objektima Gomex d.o.o. iz Zrenjanina.

 

Ažuran spisak eksternih partnera sa kojima je Izdavalac Kartice zaključio poseban Ugovor o prihvatanju Kartice i kod kojih je moguće iskoristiti Karticu za prikupljanje „Keširića“, dostupan je na internet portalu www.kasicabrojalica.rs, kao i u ostalim promotivnim materijalima.

 

Bonitetne šeme, način prikupljanja bonitetnih poena, način njihovog iskorišćenja, rok važenja i svi ostali detalji vezani za korišćenje Kartice, detaljnije su opisani na stranici "Najčešće postavljena pitanja", kao i u promo materijalima na svim prodajnim mestima na kojima je moguće upotrebiti Karticu.

 

Nakon popunjavanja Pristupnice, korisnik do dobijanja personalizovane Kartice, dobija na korišćenje privremenu Karticu kojom može da ostvaruje samo instant popuste, bez mogućnosti prikupljanja bonitentih poena. Ukoliko je pristupnica pravilno popunjena, Korisnik će u roku od maksimalno 15 radnih dana, dobiti na korišćenje personalizovanu Karticu i ona će mu biti uručena tamo gde je Korisnik naveo u Pristupnici da je želi preuzeti. Nakon preuzimanja personalizovane Kartice, privremena prestaje da važi. U slučaju popunjavanja online pristupnice, Korisnik neće dobiti privremenu Karticu.

 

Kartica se izdaje na rok važnosti od 2 godine od dana izdavanja. Svaki Korisnik ima pravo na 1 Karticu. Izdavanje prve Kartice je besplatno, a svako reizdavanje usled bilo kog razloga (oštećenje, gubitak, prestanak važnosti...), povlači trošak reizdavanja u visini od 2 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS-a. Trošak reizdavanja je moguće izmiriti putem ostvarenih bonitetnih poena.

 

Radi sprečavanja zloupotreba korišćenja Kartice, Izdavalac može preduzeti određene mere predostrožnosti u vidu ograničavanja broja transakcija koje je moguće realizovati putem Kartice po određenom partneru na dnevnom/mesečnom nivou, kao i maksimalan dozvoljen iznos registrovanih transakcija po partneru/kartici u određenom vremenskom periodu. Korisnici koji nisu koristili Karticu duže od 6 meseci, mogu biti isključeni iz programa. Takvi korisnici se mogu ponovo uključiti u program uz izmirenje troška reizdavanja Kartice.

 

Prijavu izgubljene ili oštećene Kartice, reklamacije, kao i odgovore na sva pitanja vezana za upotrebu i korišćenje Kartice, Korisnik može dobiti putem pozivanja Call centra na broj: 0800/100-123

 

Svako neovlašćeno korišćenje, umnožavanje ili zloupotreba biće sankcionisano u skladu sa Zakonskim aktima.

 

Korisnik je saglasan da Izdavalac Kartice, Gomex d.o.o. i partneri programa lojalnosti "Kasica Brojalica" koji sa Izdavaocem Kartice imaju potpisan Ugovor o prihvatanju Kartice, mogu koristiti lične podatke, kao i podatke o transakcijama u marketinške svrhe, u cilju obaveštavanja Korisnika o promotivnim aktivnostima. Korisnik u svakom trenutku može povući ovu saglasnost putem pisane izjave.

 

Korisnik u svakom trenutku može putem pisane izjave zatražiti promenu ličnih podataka koje je prethodno dostavio.

 

Izdavalac Kartice, se obavezuje da će lične podatke o Korisnicima Kartica, kao i podatke o transakcijama čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik RS br 97/2008., 104/2009, 68/2012, 107/2012), kao i da ih neće ustupiti bilo kome ko nije parter programa lojalnosti „Kasica Brojalica“.

 

Ova Opšta pravila korišćenja stupaju na snagu 15.12.2014. i važiće do donošenja novih.

Kasica Brojalica Newsletter
Pratite novosti, promocije i specijalne akcije prijavom na naš Newsletter

Kontakt

Ime i prezime *
E-mail *
Telefon
Tekst poruke...
captcha
Unesite kod sa slike

One Stop Marketing

ONE STOP MARKETING d.o.o.
Žitni trg 13, 23000 Zrenjanin
 
GOMEXOne Stop Marketing
© One Stop Marketing 2014.-2018.
Sva prava zadržana.